Maatregelen, wijkagent jeugd en body-cams in strijd tegen overlast Maarssenbroek

donderdag 10 september 2020 09.16 uur | laatst gewijzigd: donderdag 10 september 2020 12.53 uur | auteur: Robbert Oelp

In een informatieve commissie werd de politiek bijgepraat over de ingezette koers van de gemeente en veiligheidspartners om de onrust in Maarssenbroek een halt toe te roepen.

Criminaliteit en overlast Maarssenbroek
Binnen Stichtse Vecht is sprake van dalende cijfers (-17% t.o.v. 2019) als het gaat om het algemene criminaliteitsbeeld. Volgens de cijfers is die dalende trend ook zichtbaar in Maarssenbroek. De onrust in Maarssenbroek is volgens de politie veroorzaakt door een aantal incidenten die grote impact hebben gehad om de leefomgeving. Volgens de politie gaat het om losstaande incidenten die geen verband hebben met trends en / of rondtrekkende groepen. In Stichtse Vecht is echter wel een grote stijging van jeugdoverlast merkbaar. Die forse stijging wordt ook gezien in Maarssenbroek. Een relatie met de coronalockdown wordt door de politie als realistisch gezien.

In Maarssenbroek hebben er in augustus 4 straatroven (of pogingen daartoe) plaatsgevonden. De politie heeft 2 verdachten aangehouden. Deze twee verdachten waren al eerder bij politie en veiligheidspartners in beeld. De twee verdachten zijn betrokken bij een jeugdgroep waarop actief wordt ingezet. 

Wijkagent en bodycams
Gezien de toename van de overlast van jeugd is recent besloten om een wijkagent jeugd in te stellen voor het basisteam. Deze zal zich volledig richten op de jeugdproblematiek in Stichtse Vecht. De vacature ervoor staat inmiddels open. De gemeente wil daarnaast dat de BOA’s worden voorzien van bodycams. Zij beschikken al over steekwerende vesten en portofoons. De gemeente hoopt daarnaast begin volgend jaar het team BOA’s compleet te hebben. Op dit moment zijn er vier BOA’s in dienst maar is er budget voor 8 personen. Om een deel van het gat op te vullen vindt er externe inhuur plaats. 

Maatregelen
Naast het extra toezicht van boa’s, politie en jongerenwerk vindt er op 11 september een schouw plaats op het gebied van schoon, heel en veilig, wordt de signaleringsteams bij de problematiek betrokken en wordt gewerkt aan uitbreiding ervan. Op de middellange termijn gaat de gemeente met de ‘Tent in de wijk’ naar hotspots om inwoners te ontmoeten, wordt een campagne opgestart op scholen gericht op voorlichting, wordt tijdelijk extra cameratoezicht overwogen en start de gemeente en haar partners met preventiecampagnes. Op de lange termijn wordt een integraal plan opgesteld ten behoeve van de leefbaarheid en veiligheid in Maarssenbroek, gaat de gemeente aan de slag met kentekenregistratie, veiligheidsmonitor op wijkniveau en taakstelling van het jongerenwerk.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES