Resultaten participatietraject omgevingsvisie bekend

donderdag 17 september 2020 16.04 uur | laatst gewijzigd: donderdag 17 september 2020 17.13 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

In de maand juni heeft gemeente Stichtse Vecht inwoners gevraagd mee te denken over de omgevingsvisie. In totaal hebben 1890 inwoners de digitale enquête en 1515 inwoners de ansichtkaart ingevuld. De resultaten hiervan geven een goed beeld van hoe gemeentebreed gedacht wordt over diverse thema’s. Wethouder Jeroen Willem Klomps: “We zijn iedereen dankbaar die de moeite heeft genomen om de enquête en/of ansichtkaart in te vullen. Hiermee hebben we waardevolle informatie gekregen, onder meer voor het vervolgtraject van de omgevingsvisie.” (Still informatiefilmpje gemeente Stichtse Vecht).

Verbeterpunten
Er komen verschillende onderwerpen naar voren die om aandacht vragen. Zoals verkeersoverlast en de kwaliteit van het onderhoud van de openbare ruimte. Een ander punt van zorg is de toenemende leegstand van winkels, zowel in de grotere als de kleinere kernen. Het gaat dan met name om buurtwinkels als een bakker, slager of supermarkt, of een meer divers winkelaanbod.

Uitdagingen
De bouw van nieuwe, betaalbare woningen voor starters en senioren zien inwoners als de grootste uitdaging voor de komende jaren. Andere inwoners benadrukken juist het belang van de natuur en pleiten voor een goede balans tussen woningbouw en natuurbehoud.Het milieu en verduurzaming worden ook gezien als grote uitdagingen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het tegengaan van de effecten van de klimaatverandering door het verminderen van fijnstof en CO2 uitstoot, de energietransitie en verduurzaming van de landbouw. Inwoners geven aan dat hiervoor een duidelijk beleid nodig is.

Luisteren naar inwoners
De gemeente krijgt zelf ook kritiek te verduren: zij zou onvoldoende luisteren naar inwoners, te weinig doen met input en niet goed reageren op klachten. 

Vervolg participatieproces
In de week van 12 oktober organiseert de gemeente de ‘week van de omgeving. In deze week bezoekt het college en de ambtelijke organisatie diverse locaties in de gemeente om daar op een laagdrempelige manier in gesprek te gaan met inwoners over de thema’s uit de omgevingsvisie. 

In de week van 16 november organiseert de gemeente themabijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen inwoners, ondernemers en andere stakeholders via workshops input geven op verschillende scenario’s. De focus zal daarbij liggen op het benoemen van voor- en nadelen, die de omgevingsvisie straks lading geven bij het uitwerken van de thema’s. De themabijeenkomsten zullen digitaal worden gehouden. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES