Samenvatting raadsvergadering 29 en 30 september

donderdag 01 oktober 2020 14.18 uur | laatst gewijzigd: donderdag 01 oktober 2020 15.54 uur | auteur: Robbert Oelp

De raadsvergadering van september werd digitaal gehouden. De gemeenteraad nam een groot aantal besluiten.

Hamerstukken
De raad nam een groot aantal hamerstukken aan. Dat zijn raadsvoorstellen waarover de politiek het eens is en waar zonder discussie of stemming goedkeuring aan wordt gegeven. Eén van die voorstellen was bijvoorbeeld de Gebiedsvisie Atlantische Buurt. Een project die in maart 2019 bestuurlijk is gestart vanuit een burgerinitiatief.

Ontwerp Regionaal Energie Strategie
De raad ging in meerderheid akkoord met het ontwerp RES U16. Een concept bod voor duurzame elektriciteit voor de regio bedraagt 1,8 Terrawatt voor 2030. Ook werd de lokale opgave bekrachtigd; 0,1 terrawatt in 2030 en 0,2 terrawatt in 2040.

Onderwijsvoorziening Zuilense Vecht
De raad gaf in meerderheid haar goedkeuring voor het realiseren van een onderwijsvoorziening voor een dislocatie van KBS de Pionier in het nieuwbouwproject de Zuilense Vecht.

Bestemmingsplan Harmonieplein Kindcentrum
Het bestemmingsplan Harmonieplein Kindcentrum in Maarssen-Dorp werd aangenomen. Het plan is een belangrijk onderdeel van de gebiedsontwikkeling van het Harmonieplein. Met het aannemen van het bestemmingsplan worden twee bestaande basisscholen, de gymzaal, de BSO, de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf amengevoegd in één nieuw gebouw gevestigd. 

Beleidsplan openbare verlichting
Het beleidsplan openbare verlichting werd aangenomen en aangevuld met twee moties van de VVD. De moties roepen op tot het toetsen van veelvuldig gebruikte fietsroutes op verkeersveiligheid. Dit met het doel om met een voorstel te komen van uitbreiding en verbetering van de openbare verlichting.

Afschaffen verhuurdersheffing
De motie van de PvdA voor een oproep aan de Tweede Kamer om de verhuurdersheffing voor woningcorporaties af te schaffen werd breed gesteund.

Sportverkiezing
Ook de CDA boekte haar succes. De ingebrachte motie met het doel om te komen tot een lokale sportverkiezing werd in ruime meerderheid gesteund.

Oneigenlijk woongebruik
Bij de van naam veranderde partij Maarssen 2000 naar Samen Stichtse Vecht ging de vlag uit. Haar eerste onder de nieuwe naam ingebrachte motie  werd unaniem gesteund. Door het aannemen van de motie wordt de portefeuillehouder opgedragen aan de slag te gaan met woonfraude en oneigenlijk woongebruik.

Afscheid en installatie
De raad nam afscheid van voormalig griffier Jelle Hekman en GroenLinks raadslid Annet Schoevaars. Marja van Gaalen werd voor GroenLinks geïnstalleerd en Sander Jonker werd benoemd als commissielid voor Samen Stichtse Vecht.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES