Lokaal Liberaal stelt vragen over komst timmerfabriek in woonwijk Maarssen-Dorp

dinsdag 20 oktober 2020 09.27 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 20 oktober 2020 12.00 uur | auteur: Robbert Oelp

Lokaal Liberaal is overvallen over de nieuwbouwplannen van een timmerbedrijf op een bestaande bedrijfslocatie aan de Klokjeslaan 19a. De plannen passen binnen de geldende bestemmingsplannen maar bewoners voelen zich overvallen en spraken bij de commissievergadering in. Voor Lokaal Liberaal reden om vragen te stellen aan het college van B&W. (Archieffoto ter illustratie)

VARNws publiceerde vorige week - in haar gratis huis-aan-huis editie - en afgelopen maandag op haar website een artikel over de huidige situatie. In de tussentijd heeft Lokaal Liberaal vragen gesteld aan het college van B&W. Suzanne Kox fractievoorzitter van Lokaal Liberaal in een toelichting op social media: ‘De commissie werd toegesproken door een inwoner van de Klokjeslaan over de nieuwbouw van een timmerbedrijf op een bestaande bedrijfslocatie. Lokaal Liberaal was hier behoorlijk door overvallen en was op dat moment niet op de  hoogte van deze ontwikkelingen en bouwplannen.’ 

Achter de schermen ging de partij op zoek naar antwoorden: ‘Na het bekijken van alle plannen blijkt dat de nieuwbouw van het timmerbedrijf geheel binnen de huidige bestemming past.’ Ondanks dat maakt de partij zich zorgen vanwege de privacy voor de direct omwonenden, het beperkt aantal parkeerplaatsen op het terrein, de verwachting dat personeelsleden en bezoekers gaan parkeren in de wijk, extra verkeersdruk, zwaar transporten door de wijk en dergelijke: ‘Zoals de fractie het nu bekijkt, begrijpen wij dat het past in het huidige bestemmingsplan maar dat dit absoluut niet past in een woonwijk als deze. We zijn benieuwd naar de antwoorden van het college.’

De door Lokaal Liberaal gestelde vragen hebben betrekking op de communicatie naar inwoners, het aantal bezwaren, de verkeersveiligheid, de parkeertoename, mogelijke restricties voor zwaar vrachtverkeer, de privacy van de omwonenden (het nieuw te bouwen bedrijfspand is voorzien van veel ramen en een showroom en grenst aan de achtertuinen van bewoners), aanbeveling van de Welstandscommissie en mogelijke gesprekken tussen gemeente en initiatiefnemer over een mogelijke alternatieve locatie.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES