Voortgang Skeelerbaan Breukelen

woensdag 28 oktober 2020 10.52 uur | laatst gewijzigd: woensdag 28 oktober 2020 10.57 uur | auteur: wijkcommissie Breukelen Noord

De initiatiefnemers hebben deze maand overleg gehad met de Gemeente Stichte Vecht over de skeelerbaan. Afgesproken werd dat voor 1 november een business case aan de Gemeente zal worden overhandigd.

Om deze business case te kunnen opstellen had de initiatiefgroep nog wel een aantal vragen voor de Gemeente. Beloofd werd dat de Gemeente vóór 20 oktober met de antwoorden zou komen.

Inmiddels is de Skeelerclub Stichtse Vecht opgericht met als doelstellling het bevorderen van het skeeleren in de ruimste zin van het woord. Voorzitter van de Skeelerclub is Carel Leuftink uit Nieuwer ter Aa. Yoeri Gijsen is de secretaris en Teus Gijsen de penningmeester, beiden zijn woonachtig in Breukelen.

De club is druk bezig met het opzetten van een website die binnenkort de lucht ingaat waarop geïnteresseerden in de skeelersport zich ook als lid kunnen aanmelden. Op korte termijn worden ook de Stichting Eigendom Skeelercentrum Stichtse Vecht én de Stichting Exploitatie Skeelercentrum Stichtse Vecht opgericht. Samen met de skeelerclub pakken deze stichtingen de realisatie van het skeelercentrum verder op. De Wijkcommissie Breukelen Noord blijft het project voorlopig nog met raad en daad ondersteunen.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES