Rondom de Raad op 3 en 4 november 2020

woensdag 28 oktober 2020 12.06 uur | laatst gewijzigd: woensdag 28 oktober 2020 12.10 uur | auteur: Robbert Oelp

Op dinsdag 3 november komt de gemeenteraad van Stichtse Vecht digitaal bij elkaar. Naar verwachting zal de vergadering over twee avonden worden verdeeld. Beide avonden worden live bij RTV Stichtse Vecht uitgezonden. Aanvang beide dagen circa 19.15 uur.

Zo zal de raad een besluit nemen over het burgerinitiatief ‘rust in ons buitengebied’ rondom de komst van een hondenkennel aan de Rijksstraatweg in Loenen. Het college van B&W verzoekt de raad een verklaring van geen bedenkingen te geven voor de omgevingsvergunning van hetzelfde hondenpension. College en inwoners staan op dit gebied lijnrecht tegenover elkaar. Het is aan de raad om hier een oordeel over te vellen. 

Daarnaast zal de raad zich buigen over het bestemmingsplan Wilhelminastraat 31-35. Het betreft de bouw van 12 levensloopbestendige appartementen. Omwonenden aan de Wilhelminastraat hebben al aangegeven niet blij te zijn met de komst van het appartementencomplex.

Veel tijd is gereserveerd voor de vastgoednota. Wat gaat gemeente Stichtse Vecht als eigenaar en beheerder doen met het gemeentelijk vastgoed op het gebied achterstallig onderhoud, afstoten van panden en verduurzaming van haar gemeentelijk vastgoed. Veel amendementen en moties over het onderwerp zijn te verwachten.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES