Gemeente blijft bij standpunt: ‘Plaats geen (peren)bomen in de openbare ruimte’

vrijdag 30 oktober 2020 08.12 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 30 oktober 2020 08.21 uur | auteur: Robbert Oelp

Eind augustus konden in veel plaatsen in Nederland gratis perenbomen opgehaald worden. In onze regio was dat bijvoorbeeld in Breukelen. De bomen waren bestemd voor het buitenland maar door de corona-crisis ging dat niet door. Een deel van de bomen belandde in de openbare ruimte. Iets dat de gemeente niet zag zitten: ‘Wanneer dit zonder overleg gebeurt, kan dat risico’s voor de veiligheid opleveren.’ De Fractie van GroenLinks stelde hierover vragen maar de gemeente is niet van plan haar standpunt te wijzigen. In de openbare ruimte geplaatste bomen, worden verwijderd.

Gemeente Stichtse Vecht: ‘Voor alle locaties geldt dat er sprake kan zijn van mogelijke gevaren. Locaties van kabels en leidingen zijn niet op voorhand bekend. Daarom staat de gemeente niet toe dat er zomaar in de openbare ruimte bomen worden geplant.’

Over de mogelijke gevaren antwoordt de gemeente op door GroenLinks gestelde vragen: ‘In zijn algemeenheid geldt dat de grootste gevaren ontstaan wanneer de bomen na een paar jaar afsterven door vooraf onbekende gebreken (bijvoorbeeld een dubbele top) of door verkeerde aanplanttechnieken. Daarnaast kan het planten van een boom direct boven een gasleiding na een aantal groeiseizoenen leiden tot een verschuiving van de leiding. Hierdoor ontstaat het risico op een gaslek en sterft de boom tevens af. Daarnaast is niet bekend of de perenbomen aan de gestelde kwaliteitseisen van de gemeente voldoen. Bovendien kan het zijn dat wanneer de boom een volwassen hoogte heeft bereikt deze hierdoor problemen oplevert. Denk hierbij aan schaduwwerking, verdringing, afsterven onderliggende vegetatie en dergelijke.’

De gemeente biedt via bestaand beleid voldoende mogelijkheden voor bewonersinitiatieven: ‘Initiatiefnemers kunnen met ideeën voor bewonersinitiatieven, participatieprojecten en zelfbeheer sinds 2017 terecht op de website kleurrijkbuiten.nl. Via deze website binnengekomen initiatieven beoordelen wij op uitvoerbaarheid, beheer, onderhoud, veiligheid en draagvlak.Wanneer zonder overleg initiatieven worden uitgevoerd zoals is gebeurd bij het planten van perenbomen in gemeenteplantsoenen dan is de gemeente daar niet op voorbereid.’

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES