Politieke partijen in de bres voor Loenersloot

maandag 02 november 2020 08.55 uur | laatst gewijzigd: maandag 02 november 2020 11.09 uur | auteur: Robbert Oelp

Tijdens de raad van 3 november dienen de partijen GroenLinks, Streekbelangen en Lokaal Liberaal gezamenlijk een motie in met betrekking tot de Provinciale plannen van verbreding van de N201 in het noorden van Stichtse Vecht. De motie zal door een groot aantal partijen worden ondersteund. Pim van Rossum CDA: 'Deze motie wordt door meer partijen ingediend. In ieder geval ook door Het Vechtse Verbond, Samen Stichtse Vecht en ik als vertegenwoordiger van het CDA.'

De partijen willen dat het college alle moeite doet om de Provincie te attenderen op de bezwaren ten aanzien van de plannen rondom de verbreding van de Provinciale weg N201. Ze willen tevens dat het college van B&W gaat pleiten om het knooppunt Loenersnoot desnoods in een afzonderlijke besluitvormingstraject beoordeeld te worden nadat nader onderzoek en overleg met de inwoners van Loenersloot heeft plaatsgevonden.

Het langlopende Provinciaal besluitvormingstraject loopt en einde met de behandeling van de definitieve voorstellen in de Provinciale Statan in december. De kans wat als groot ingeschat dat de Provinciale Staten akkoord wil gaan met de verbreding van de N201 tot een 4- strooksweg tussen de afslag van de A2 tot de brug bij Loenersloot. 

De partijen stellen: 'Het knelpunt Loenersloot zal niet ontlast worden, maar er zal nog meer stilstaand verkeer komen en de doorstroom in het dorp naar de N201 zal nog sterker bemoeilijkt worden. 
In de rapporten van PS wordt bovenstaande tegengesproken zonder gedegen onderbouwing. De vraag om een goede en openbare cijfermatige/wetenschappelijke onderbouwing achten de fracties naar aanleiding van bovenstaande dan ook legitiem.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES