'Borg de maatschappelijke functie van het pand op Gaslaan 12'

maandag 02 november 2020 10.50 uur | laatst gewijzigd: maandag 02 november 2020 13.08 uur | auteur: Robbert Oelp

Tijdens de raad van 3 november aanstaande staat de vastgoednota op de agenda. Als onderdeel van het bespreekstuk staat het afstoten van gemeentelijk vastgoed op de agenda. Het pand aan de Gaslaan 12 in Maarssen-Dorp staat in het portefeuilleplan van de gemeente gemarkeerd als 'afstoten.' Het pand wordt gebruikt door de muziekschool. De PvdA, PVV, Het Vechtse Verbond en Samen Stichtse Vecht willen dat de maatschappelijke functie van het pand op Gaslaan 12 in Maarssen-dorp wordt geborgd terwijl het college het voornemen heeft om het monumentale pand af te stoten, met als doel woningen te realiseren. De motie van de genoemde partijen wordt ter besluitvorming - tijdens de behandeling van de Vastgoednota - aan de raad aangeboden.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES