Raad akkoord met komst 12 appartementen Wilhelminastraat Breukelen

donderdag 05 november 2020 09.52 uur | laatst gewijzigd: donderdag 05 november 2020 10.00 uur | auteur: Robbert Oelp

Tijdens de raadsvergadering van 4 november stond het bestemmingsplan Wilhelminastraat 31-35 in Breukelen op de agenda. De raad ging unaniem akkoord met het plan nadat door middel van een motie meer oplossingen werden aangedragen ter bescherming van de privacy van omwonenden.

Het plan betreft de bouw van 12 levensloopbestendige appartementen op de huidige locatie. In de huidige situatie staan er 10 duplexwoningen op het perceel. Volgens Woningstichting Vecht en Omstreken voldoen deze woningen niet meer aan de eisen van deze tijd. Tijdens het debat stonden de zorgen van omwonenden centraal. Door het aannemen van de motie van Streekbelangen en ingediend door een groot aantal partijen krijgt het college de opdracht aan de slag te gaan met verlichting en groen ter bescherming van de privacy van omwonenden. Zowel de motie als het bestemmingsplan werd unaniem aangenomen door de raad. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES