Gemeente gaat bij Provincie aandacht vragen voor knooppunt Loenersloot

donderdag 05 november 2020 10.15 uur | laatst gewijzigd: donderdag 05 november 2020 10.19 uur | auteur: Robbert Oelp

De kans is groot dat de Provinciale Staten akkoord gaat met de verbreding van de N201 tot een 4-strooksweg tussen de afslag van de A2 tot de brug bij Loenersloot. Inwoners en politiek verwachten dat de noodzakelijke veranderingen niet gunstig zijn voor de inwoners van Loenersloot. Door het aannemen van een breed gedragen motie wordt het college van B&W opgeroepen de bezwaren aan de Provincie kenbaar te maken. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht)

De raad van Stichtse Vecht nam een breed gedragen motie aan die het college van B&W opdracht geeft in gesprek te gaan met de Provincie en te attenderen op de bezwaren ten aanzien van van de plannen en bij Gedeputeerde Staten te pleiten voor desnoods een afzonderlijk besluitvormingstraject. Besluitvorming ligt in handen van de Provincie. De motie werd met uitzondering van de PVV ondersteund door alle partijen in de raad. De PVV stelt dat het knooppunt een onderdeel is van een groter plan en dat de aanpassingen een grote bijdrage levert aan oplossing van de Provinciale knelpunten. Wim Ubaghs PVV: ‘Voor ons geldt dat de doorstroming het hogere belang dient van het volledige verkeer op de N201 en dat gaat verder dan de inwoners van Stichtse Vecht. Het is een gigantisch drukke route. Eén van de drukste Provinciale wegen.’

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES