Lokaal Liberaal wil aanpassing lokaal standplaatsenbeleid

vrijdag 27 november 2020 08.06 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 27 november 2020 10.03 uur | auteur: Robbert Oelp

Donderdag 26 november werd een lokale ondernemer (snackbar) aan het Harmonieplein verrast door de komst van een nieuwe standplaatsenhouder op het hetzelfde plein. Deze lokale standplaatshouder - die voldoet aan alle vergunningen - verkoopt vergelijkbare waren. Een directe concurrent voor de al jaren gevestigde snackbar op het Harmonieplein. Raadslid Ronald van Liempdt van Lokaal Liberaal vindt dat het standplaatsenbeleid hierop aangepast moet worden ter bescherming van lokale ondernemers en heeft vragen aan het college van B&W gesteld.

Voor de verkoop van goederen en eten via kramen is een standplaatsenvergunning nodig. Deze kan aangevraagd worden bij de gemeente. Een besluit hierover wordt getoetst op basis van het lokale standplaatsenbeleid dat door de gemeenteraad van Stichtse Vecht is vastgesteld. Lokaal Liberaal heeft op basis van de nieuwe situatie vragen gesteld aan het college van B&W en pleit voor aanpassing van beleid. 

Ronald van Liempdt (Lokaal Liberaall: ‘Onder de raadsleden heerst er, naar onze mening, een algemene opvatting dat bij het vergeven van een standplaatsvergunning er degelijk rekening moet worden gehouden met de nering van de standhouder en de nabij gezeten lokale ondernemer. Vanmiddag werd een lokale ondernemer onaangenaam verrast door op een standplaats, vrijwel bij zijn zaak, een verkoper aan te treffen die uit dezelfde branche komt en vergelijkbare waren verkoopt. Deze verkoper haalt dan zeker een voordeel uit de, door de lokale ondernemer  opgebouwde, ‘loop’ van de inwoners.’

Er is niets onwettigs aan de komst van betreffende standplaatshouder. Op lokaal economische gronden kon de aanvraag van de vergunning niet geweigerd worden. Lokaal Liberaal: ‘Toch zijn we wel van mening dat standplaatsen iets moeten toevoegen aan het bestaande aanbod voor de inwoners. Mocht er een vergelijk in waren zijn, zorg er dan voor dat er een afstand is tussen de standplaats en de lokale ondernemer.’

Lokaal Liberaal is voorstander van aanpassing van het beleid zodat voortaan bij de aanvraag gekeken wordt naar gelijksoortige diensten of waren, een minimale afstand aan te houden tussen standplaats en ondernemers bij vergelijkbaar aanbod en uitgaan van een aanvulling op het huidige aanbod van lokale ondernemers.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES