College akkoord met komst distributiecentrum Maarssenbroek

zondag 29 november 2020 19.35 uur | laatst gewijzigd: zondag 29 november 2020 19.47 uur | auteur: Robbert Oelp

Het college van B&W is definitief akkoord met de komst van een distributiecentrum aan de Nijverheidsweg 9-15 in Maarssenbroek. In het pand was in het verleden drukkerij Biegelaar gevestigd.

In april van dit jaar had het college van B&W al ingestemd om een uitzondering te maken op het afwijkingenbeleid voor de ontwikkeling van een distributiecentrum aan de Nijverheidsweg 9 - 15 in Maarssenbroek. Dit besluit is voor het college nu definitief. Ze gaat met de ontwikkelaar daarnaast een anterieure overeenkomst aan voor fase 1 en 2 voor het realiseren van het distributiecentrum. 

Een anterieure overeenkomst is een privaatrechtelijke overeenkomst, waarin de exploitant zich verplicht tot het betalen van een bijdrage in de kosten. Denk daarbij aan de aanleg van wegen of openbare voorzieningen, bestemmingsplan en dergelijke die door de gemeente gemaakt moeten worden om de grondexploitatie mogelijk te maken.

Gemeente Stichtse Vecht: 'Van die bevoegdheid is gebruik gemaakt omdat het gaat om en relatief geringe afwijking van het bestemmingsplan (overschrijding van het bouwvlak). Dit besluit maakt het mogelijk de aanvraag omgevingsvergunning af te handelen en, indien alle toetsingsresultaten positief zijn, een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van dit distributiecentrum.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES