Restauratie Grote Kerk Loenen - online verkoop decemberartikelen voor fondsenwerving

dinsdag 15 december 2020 13.08 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 15 december 2020 13.15 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Al enige tijd is een team enthousiaste mensen druk bezig met plannen maken voor het grote project ‘Werk aan de Kerk' voor de restauratie van de grote kerk in Loenen aan de Vecht. Restauratie, multifunctionaliteit en verduurzaming zijn de sleutelwoorden daarvan. Een belangrijk onderdeel daarvan is de restauratie en het in oude luister herstellen van het glas in lood. Het multifunctioneel maken van het gebouw is een andere actie; met respect voor toen en straks.

Om deze grootschalige en noodzakelijke restauratie te realiseren is veel geld nodig. Eén van de manieren om fondsen te werven is de online verkoop van diverse artikelen die de feestdagen extra aangenaam maken zoals wijnen, bonbons en vruchtensappen. De opbrengst komt volledig ten goede aan het project.  

Een mooi detail is het zegel om de hals van iedere fles wijn. Dit is geslagen uit een stukje oud lood dat afkomstig is van de inmiddels vier gerestaureerde ramen aan de noordzijde van de kerk. 

Op 8 december zijn de eerste flessen wijn aangeboden aan Juliette Jonker-Duynstee, kunsthistorica, publicist en behartiger van cultureel erfgoed in Stichtse Vecht én daarbuiten. Met de overhandiging is het startschot gegeven aan een van de vele acties die komende tijd van start zullen gaan ten behoeve van restauratiewerkzaamheden aan de Grote Kerk in Loenen.  

Velen dragen dit prachtige eeuwenoude gebouw in de dorpskern van Loenen een warm hart toe. Een steentje bijdragen kan door een bestelling te doen via de webshop https://webshop.hgloenen.nl.  In 2021 zal er zeker meer te horen en te zien zijn van dit ‘Werk aan de Kerk’. 

 

 

 

 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES