Skeelercentrum Breukelen naar verwachting eind 2021 open

maandag 21 december 2020 10.01 uur | laatst gewijzigd: maandag 21 december 2020 10.14 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Het ziet er goed uit voor de komst van het skeelercentrum in Breukelen in het Henk van der Griftpark. Als alles naar verwachtingen verloopt start de Initiatiefgroep in januari 2021 met een aantal fondsenwerf- campagnes. Het streven is het Skeelercentrum eind 2021 te openen, min of meer gelijktijdig met het 100-jarig bestaan van de IJsclub Breukelen.

Een belangrijke sportieve stap is dat op 27 november jl. de Skeelervereniging Stichtse Vecht formeel een feit is door het ondertekenen van de oprichtingsakte bij notaris Appel te Maarssen. Deze stap, waarbij het initiatief is omgezet naar een club met een bestuur, was noodzakelijk om als contact en contractpartij een spil te vormen in de realisatie van het Skeelercentrum.

Een van de voorwaarden van de gemeente, t.w. het beschikken over een Businessplan, is op 1 november jl. ingevuld. Op die datum is het Businessplan, dat in opdracht van de Wijkcommissie Breukelen-Noord door Sportstill Agency uit Breukelen is opgesteld, bij de gemeente ingediend.

De initiatiefgroep heeft intussen met de Gemeente gesproken over de eventuele overname van het clubhuis van de IJsclub. Dat clubhuis staat op de lijst van ‘onroerende goederen’ die de gemeente wil afstoten. Onder bepaalde voorwaarden is de Initiatiefgroep bereid het clubhuis in de plannen op te nemen. Doel is het realisaren van een ‘Clubverzamelgebouw’ dat door de clubs, die het Skeelercentrum gaan gebruiken, kan worden benut als kleed/vergaderruimte en kantine. Overleg met de gemeente over de overname van het pand staat voor begin januari 2021 gepland. Daarbij staat ook de eventuele overname van het Jeugdhonk op de agenda staat. De Initiatiefgroep wil dat Jeugdhonk onderdeel laten vormen van het Clubverzamelgebouw.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES