Compensatieregeling coronakosten voor maatschappelijke organisaties en instellingen van start

woensdag 13 januari 2021 16.06 uur | laatst gewijzigd: woensdag 13 januari 2021 16.35 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Door de coronacrisis zijn veel maatschappelijke organisaties en instellingen in slecht weer geraakt. Gemeente Stichtse Vecht: 'De gemeente heeft besloten om extra middelen ter beschikking te stellen voor organisaties die op een of andere manier een relatie hebben met de gemeente Stichtse Vecht. Zo hopen we organisaties een steuntje in de rug te kunnen geven.'

Maatschappelijk belang
Ondernemers kunnen ook in aanmerking komen voor de kostencompensatie, als er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang voor (de inwoners van) Stichtse Vecht.

Vergoeding coronakosten
Directe winst of direct omzetverlies wordt niet vergoed. Daarnaast moeten de kosten direct te maken hebben met corona.

Meer informatie en aanvraag indienen
Benieuwd of je in aanmerking komt voor de compensatieregeling? Op de pagina Compensatieregeling coronakosten voor maatschappelijke organisaties vind je de informatie die je nodig hebt voor het indienen van een aanvraag.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES