‘Het gevoel van de onveiligheid in Maarssenbroek komt grotendeels voort uit leefbaarheidsproblematiek'

dinsdag 19 januari 2021 18.56 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 19 januari 2021 19.13 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Op maandag 31 augustus 2020 vond een spoeddebat plaats naar aanleiding van de veiligheidssituatie in Maarssenbroek. De politiek vroeg om oplossingen om de criminaliteit en de onrust in Maarssenbroek de kop in te drukken. (Foto onderschrift - Onderdeel van het gemeentelijke plan is de verbetering van de verlichting van de fietstunnels).

Cijfers
Gemeente Stichtse Vecht over de criminaliteitscijfers in het eerste deel van het jaar: ‘Voor Maarssen (omvat zowel Maarssendorp als Maarssenbroek) geldt dat er geen algehele stijging van criminaliteit is waar te nemen. In de eerste helft van 2020 zijn er 34 woninginbraken gepleegd, tegenover 49 woninginbraken in de eerste helft van 2019. Er zijn 24 bedreigingen geweest, tegenover 51 bedreigingen in diezelfde periode van 2019. Het aantal straatroven is wel toegenomen van 6 in de eerste helft van 2019, naar 9 in de eerste helft van 2020. Ook het aantal meldingen jeugdoverlast is in de eerste helft van 2020 in Maarssen toegenomen van 262 meldingen in 2019, naar 288 meldingen in 2020.’

Onveiligheidsgevoel
Gemeente Stichtse Vecht: ‘Naar aanleiding van het ingelaste spoeddebat op maandag 31 augustus 2020 zijn wijkschouwen gehouden om, naast een duiding op cijfers te kunnen geven, ook zicht te krijgen op het onveiligheidsgevoel in de praktijk. De ‘Tent in de wijk’ heeft in het Safarigebouw gestaan waar burgemeester en ambtenaren in gesprek zijn gegaan met inwoners. Uit de wijkschouwen, de Tent in de wijk, maar ook uit losse meldingen in Maarssenbroek bleek dat het onveiligheidsgevoel grotendeels voortkomt uit leefbaarheidsproblematiek. De grote ergernissen zijn zwerfafval, slecht werkende verlichting en overhangend groen: tegelijkertijd vonden er in augustus in een periode van drie weken meerdere incidenten plaats, verspreid over Maarssenbroek. Deze incidenten werden in de publieke opinie al snel met elkaar in verband gebracht, terwijl de verschillende soorten incidenten geen verband met elkaar hielden. In combinatie met de toegenomen jeugdoverlast verklaart dit volgens Politie en gemeente het onveiligheidsgevoel dat afgelopen zomer heeft geheerst in Maarssenbroek.’

Oorzaal veiligheidsgevoel
Gemeente Stichtse Vecht: ‘Gelet op het aantal overlastmeldingen tegenover het aantal geregistreerde misdrijven, komt het gevoel van onveiligheid grotendeels voort uit leefbaarheidsproblematiek en de persoonlijke veiligheidsbeleving van inwoners. Deze conclusie wordt onder meer bevestigd door de verschillende wijkschouwen. De incidenten die elkaar eind augustus kort op elkaar opvolgden en veel aandacht kregen hebben het gevoel van onveiligheid op dat moment in delen van Maarssenbroek bij inwoners vergroot.’

Samen School Heel en Veilig in Maarssenbroek
Gemeente Stichtse Vecht werkt aan het plan ‘Samen Schoon Heel en Veilig in Maarssenbroek.’ Over dit plan wordt de politiek op 19 januari bijgepraat. Samenwerking met bewoners en ondernemers speelt in het plan een belangrijke rol.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES