Regienieuws: WW-uitkeringen in Midden-Utrecht vrijwel stabiel

vrijdag 22 januari 2021 08.32 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 22 januari 2021 08.33 uur | auteur: UWV

Het aantal WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht nam in december nauwelijks toe. Van de arbeidsmarktregio’s met een G4-gemeente is de stijging in de regio Midden-Utrecht procentueel het laagst en in de regio Groot Amsterdam het grootst. Dit kan voor een belangrijk deel worden verklaard door de mate van aanwezigheid van sectoren die in het afgelopen jaar fors door de coronacrisis zijn getroffen. Dit zijn sectoren zoals uitzendbureaus, specialistische zakelijke dienstverlening, horeca en cultuur, sport & recreatie. Arbeidsmarktegio’s met veel banen in deze sectoren werden relatief sterk getroffen.

Aantal WW-uitkeringen in de regio stabiel
Eind december telde de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht 13.115 WW-uitkeringen. Dat is 2,7% van de regionale beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht nam in december met 36 uitkeringen (+0,3%) nauwelijks toe ten opzichte van vorige maand. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht 2.683 hoger (+25,7%). In geheel Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind december uit op 285.659. Dat is 3,1% van de Nederlandse beroepsbevolking. In december 2020 nam het aantal WW-uitkeringen toe met 9.290 (+3,4%). Ten opzichte van december 2019 is het aantal WW-uitkeringen op landelijk niveau met 27,8% gestegen.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES