PvdA wil opheldering over nieuwbouwplan in relatie tot gemeentelijke kaders

dinsdag 26 januari 2021 08.36 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 26 januari 2021 09.06 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht heeft met belangstelling kennisgenomen van de plannen op de locatie van de voormalige KwikFit-garage in Maarssen (Planetenbaan). De PvdA vreest - op basis van een artikel op een overheidswebsite - dat de kaders van de plannen mogelijk anders zijn dan dat de gemeentelijke voorwaarden, eisen en kaders ten aanzien van middenhuur stellen. Raadslid Douwe van der Wal (PvdA) heeft vragen gesteld aan het college van B&W. (Foto ter illustratie - Printscreen projectwebsite Bakers-Homme projectenpagina Planetenbaan).

PvdA Stichtse Vecht: 'In een artikel op de website woningmarktbeleid.nl (Ministerie van BZK) wordt aangegeven dat op deze locatie straks door Bakkers Hommen zo’n 500 nieuwbouwappartementen in het middensegment worden gerealiseerd. Het gaat om middeldure huurwoningen met een huurprijs tussen de 700 en 1.150 euro en met een oppervlak tussen de 45 en 60 vierkante meter. In zowel de Woonvisie als het Stedenbouwkundig kader en randvoorwaarden document Planetenbaan en Kwadrant zijn ten aanzien van middenhuur een aantalkaders meegegeven (kwaliteitseisen):Bij middenhuur gaat het om huurprijzen in de prijscategorie 720-900 euro.Minimaal 2-kamerappartementen van 50 m2 (720 euro) tot 75 m2 (900 euro). Op basis van het verschenen artikel lijkt er dus een discrepantie te zijn tussen het plan van ontwikkelaar Bakkers Hommen en onze gemeentelijke voorwaarden/ eisen ten aanzien van middenhuur.'

Voor raadslid Douwe van der Wal (PvdA) reden om vragen te stellen aan het college van B&W. De vragen gaan onder andere over de afwijkende huurbedragen en vierkante meter vloeroppervlak ten opzichte van de gemeentelijke kaders en het ontbreken van informatie over de eis om 30 % sociale huur te realiseren bij nieuwbouwprojecten. 

Meer informatie over de Planetenbaan projecten van genoemde ontwikkelaar is te vinden op haar website. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES