Jitske Brand interim-directeur Recreatie Midden-Nderland

dinsdag 26 januari 2021 13.25 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 26 januari 2021 13.32 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Het bestuur van uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland (RMN) heeft Jitske Brand per 1 januari 2021 benoemd tot interim-directeur. Jitske Brand zal RMN leiden in een roerig jaar. Opdrachtgevers Recreatieschap Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht e.o. werken dit jaar hun eerdere besluit uit 2020 uit om de samenwerking in de recreatieschappen anders te organiseren. Dit besluit is ter zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden en de Provinciale Staten van Utrecht en Noord Holland. Het voornemen is dat RMN eind 2021 wordt ontmanteld en de taken en werkzaamheden worden overgedragen.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES