Tienhovense plannen de Veenkluit krijgen vorm

donderdag 11 februari 2021 12.49 uur | laatst gewijzigd: donderdag 11 februari 2021 12.58 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Dorpshuis De Veenkluit heeft de wens om te vernieuwen. Samen met de gemeente is gewerkt aan een plan om een nieuw dorpshuis en gymzaal op de plek van de leegstaande school aan de Dominee Ulferslaan te realiseren. Om dit mogelijk te maken zal het bestaande (leegstaande) schoolgebouw gesloopt worden en zal er een nieuw pand gebouwd worden dat onderdak biedt aan het dorpshuis en de gymzaal. Basisschool De Klaroen zal grotendeels blijven zoals het gebouw nu is.

Het huidige dorpshuis en de gymzaal zullen worden gesloopt. Op deze locatie zullen zeven woningen gebouwd worden. Om dit te kunnen doen is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. In dit plan staan regels over het gebruik van grond en de gebouwen die daarop staan. Bij de voorbereiding van dit bestemmingsplan en de omgevingsvergunning is er ruimte om uw mening te geven. In dit wijkbericht leest u hoe u uw mening (zienswijze) over het plan kunt geven.

De ontwerpbesluiten die nodig zijn voor deze herontwikkeling liggen ter inzage. Het gaat om het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u nu al raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Indien gewenst mailt de gemeente het ontwerpbesluit omgevingsvergunning. Mail daarvoor naar info@stichtsevecht.nl of bel 14 0346. Met ingang van 19 februari tot en met 1 april 2021 kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze indienen bij de gemeenteraad (onderdeel bestemmingsplan) of het college van burgemeester en wethouders (onderdeel omgevingsvergunning). Stuur uw zienswijze naar Postbus 1212 - 3600 BE Maarssen. U kunt uw zienswijze ook indienen via onze website:stichtsevecht.nl/zienswijze.Of bel de planoloog Doré Sengers via 14 0346.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES