Eerste aanvragen coronarisicoreserve Stichtse Vecht toegekend

donderdag 11 februari 2021 18.31 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 16 februari 2021 10.12 uur | auteur: Persbericht gemeente Stichtse Vecht

De landelijke maatregelen om de coronacrisis het hoofd te bieden, hebben grote (financiële) gevolgen voor zowel inwoners, ondernemers en organisaties in Stichtse Vecht als ook voor de gemeentelijke organisatie. Maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemers met een relatie tot de gemeente kunnen (met terugwerkende kracht) vanaf januari een beroep doen op onze coronarisicoreserve en zo in aanmerking komen voor financiële compensatie. Inmiddels is een 1e tranche van acht aanvragen beoordeeld. Vrijwel alle aanvragen zijn (deels) toegekend voor een bedrag van in totaal € 47.636. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht ter illustratie)

’Het is goed om te zien dat de eerste aanvragen binnenkomen’’ aldus wethouder Klomps van o.a. Financiën. ‘’Dat geeft aan dat er behoefte is aan deze coronarisicoreserve. We zijn blij dat we organisaties, verenigingen en ondernemers in Stichtse Vecht op deze manier kunnen steunen in deze moeilijke tijd. Hopelijk is er snel weer meer perspectief op betere tijden. In de tussentijd kan via de website van de gemeente een aanvraag worden ingediend voor deze coronarisicoreserve.’’

Aanvragen lopen uiteen in aard 
De ingediende aanvragen lopen erg uiteen in zowel de aard van de aanvraag als ook het daarmee gemoeide bedrag. Ook zijn de aanvragers over de hele gemeente verspreid. Om verzoeken voor financiële tegemoetkoming op dezelfde manier te kunnen beoordelen, heeft de gemeente een afwegingskader vastgesteld. Eerder al waren richtlijnen opgesteld hoe om te gaan met ondersteuningsverzoeken. Inmiddels is de 2e tranche aanvragen reeds in behandeling genomen.

Een beroep doen op de coronarisicoreserve
Voor maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemers die een beroep willen doen op de coronarisicoreserve geldt dat het financiële nadeel of de meerkosten aantoonbaar verband moeten houden met corona. Ook wordt meegewogen of de aanvrager de mogelijkheid heeft een beroep te doen op andere bestaande regelingen (bijvoorbeeld TOZO of NOW). Inkomensverlies en/of omzetderving bij commerciële organisaties of activiteiten worden niet gecompenseerd. Een aanvraag kan worden ingediend via de website van gemeente Stichtse Vecht. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES