Schaatsdrukte afgelopen weekend beheersbaar ondanks twee incidenten

dinsdag 16 februari 2021 10.14 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 16 februari 2021 10.22 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Duizenden schaatsliefhebbers hebben afgelopen weekend genoten van de recreatiegebieden in Stichtse Vecht. Om dit in goede banen te leiden werden extra maatregelen ingezet. Gemeente Stichtse Vecht: 'We realiseren ons dat we ingrijpende verkeersmaatregelen hebben genomen. Deze maatregelen hebben echter geresulteerd in een beheersbare verkeersstroom zodat hulpdiensten het schaatsgebied en de bewoners konden bereiken in geval van nood.' Wel is er sprake geweest van twee incidenten waarbij verkeersregelaars en boa’s te maken kregen met ernstige agressie en zelfs geweld. In beide gevallen zijn aanhoudingen verricht.

Verkeersmaatregelen nodig voor doorgang hulpdiensten
Op donderdag 11 februari is op verschillende plaatsen rondom de Molenpolder éénrichtingsverkeer ingesteld om de doorgang voor hulpdiensten te kunnen waarborgen. In de loop van die middag bleek dat deze maatregelen onvoldoende effect hadden, onder andere omdat foutparkeerders de doorgang blokkeerden. Daarom is het gebied rondom de Molenpolder op vrijdag 12 februari volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd bewoners en houders van een ontheffing. Verkeersregelaars leidden het autoverkeer weg van het Plassengebied om parkeerdrukte te voorkomen. 

Uitbreiding afsluitingen
Vrijdagochtendvroeg bleek dat er nog knelpunten waren, ondanks de aangescherpte maatregelen. Vooral in het gebied net buiten de afsluitingen rondom de Molenpolder en in het gebied richting Breukelen werd het te druk met autoverkeer. Gemeente Stichtse Vecht: 'Daarop hebben wij de afsluitingen uitgebreid om zo de doorgang voor hulpdiensten te kunnen garanderen.' Zaterdag 13 februari tot en met zondag 14 februari 18.00 uur is het gebied dat was afgesloten voor gemotoriseerd verkeer verder uitgebreid richting Breukelen. De rotonde op de Straatweg bij de brugoprit werd afgesloten. Uiteraard bleef het dorp bereikbaar voor hulpdiensten, inwoners en leveranciers. 

Dooi
Gemeente Stichtse Vecht: 'Met het inzetten van de dooi (zondag begin van de middag) zagen we de verkeersintensiteit afnemen. Schaatsrecreanten werden gewaarschuwd niet meer te komen. Schaatsers op het ijs werden opgeroepen terug te gaan naar hun startpunt. De inzet van de verkeersregelaars hebben we beëindigd om 18.00 uur. '

Actieve communicatie
Gemeente Stichtse Vecht: 'Via onze website en onze sociale media kanalen hielden we inwoners en schaatsrecreanten op de hoogte over de genomen maatregelen. We zagen dat onze berichten goed werden overgenomen door de lokale en landelijke media. Ook adviseerden we schaatsrecreanten via sociale media om ons gebied vooral op de fiets te bezoeken.'

Incidenten
Met de inzet van de verkeersmaatregelen en verkeersregelaars bleef de schaatsdrukte beheersbaar. Gemeente Stichtse Vecht: 'We moeten helaas constateren dat over alle dagen de bejegening van onze boa’s, verkeersregelaars en beveiligers door bezoekers te vaak zeer bedreigend en intimiderend is geweest. Er is een tweetal incidenten geweest waarbij verkeersregelaars en boa’s te maken kregen met ernstige agressie en zelfs geweld. In beide gevallen zijn aanhoudingen verricht. De zaak zal door de politie en het Openbaar Ministerie worden onderzocht.'

Evaluatie met samenwerkingspartners en bewoners
Gemeente Stichtse Vecht: 'In de komende weken gaan we de genomen maatregelen evalueren met onze samenwerkingspartners zoals hulpdiensten, omliggende gemeenten en de Veiligheidsregio Utrecht. Bij de evaluatie betrekken we ook een aantal bewoners rondom het schaatsgebied. We vernemen ook graag van hen wat hun ervaringen zijn, wat goed ging en wat beter kan.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES