Samen Stichtse Vecht stelt vragen over Haagstede en wil meer inzage in dossier

donderdag 18 februari 2021 09.39 uur | laatst gewijzigd: donderdag 18 februari 2021 09.49 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Het wel of niet doorgaan van een alternatieve ontsluiting voor Maarssenbroek en de consequenties ervan voor de samenleving houdt de gemoederen al een tijdje bezig. Naar aanleiding van een artikel in het Algemeen Dagblad over de consequenties voor de aanrijtijden van ambulances - in het geval er geen alternatieve ontsluiting komt - is voor Samen Stichtse Vecht aanleiding om vragen aan het college van B&W te stellen.

Begin februari van dit jaar publiceerde het AD een artikel over de aanrijtijden van ambulances vanuit Maarssenbroek in het geval dat er geen alternatieve ontsluiting naar de oprit van de Zuilense Ring in Maarssen zou komen. Vanwege de bouw van Haagstede stemde de raad eerder in met het dichtgooien van de toerit naar de Zuilense Ring vanaf de Floraweg. De gewenste komst van een alternatieve ontsluiting is allerminst zeker. Het artikel in het AD suggereert dat afsluiting van de weg in combinatie met geen alternatieve ontsluiting forse gevolgen heeft voor de aanrijtijden van ambulances.

Het artikel was voor Samen Stichtse Vecht aanleiding om vragen te stellen aan het college van B&W. Zo wil de partij van de gemeente weten in hoeverre de verminderde responsetijd van 2,5 a 3 minuten effecten heeft op mensenlevens, aantal benodigde ambulances in de regio, standplaatsenbeleid en dergelijke. Ook wil het weten of RAVU niet in de knoop komt met de door de overheid gestelde verplichtingen volgens de vergunning. Samen Stichtse Vecht stelt dat de kwaliteit van beantwoording van vragen rondom Haagstede en verkeersaangelegenheden in Maarssenbroek te wensen overlaat en wil dat het college bereid is om inzage te geven in het volledige dossier. 

Meer informatie over het project is te vinden op de gemeentelijke website. 

NB De door Samen Stichte Vecht gestelde vragen zijn toegevoegd aan dit artikel. 

Documenten

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES