Bruggen, kades en viaducten onder de loep

vrijdag 19 februari 2021 13.29 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 19 februari 2021 13.35 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Het college van B&W wil de civiele kunstwerken zoals bruggen, kades en viaducten anders gaan beheren. De huidige ad hoc aanpak moet plaatsmaken voor een op preventie en (te verwachten) risico’s gebaseerde onderhoudsstrategie. De raad wordt gevraagd in te stemmen met beleidsplan. De gemeente Stichtse Vecht heeft 1506 civiele kunstwerken in beheer met een totale vervangingswaarde van circa 153 miljoen euro. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht)

Reactie wethouder
Wethouder Jeroen Willem Klomps: “We hebben als college bij ons aantreden moeten constateren dat de beheer- en beleidsplannen in het verleden niet de aandacht hebben gekregen die nodig is voor goed en duurzaam beheer van onze civiele kunstwerken. We zijn ervan geschrokken dat we onvoldoende beschikken over de inspectiegegevens van de staat van de civiele kunstwerken in Stichtse Vecht en dat er geen meerjarenonderhoudsplanning bestond. Dat moet dus anders. Met het nu voorliggende beheerbeleidsplan willen we de civiele kunstwerken in Stichtse Vecht verantwoord en planmatig onderhouden en de nodige financiele voorzieningen treffen. Zo voorkomen we onveilige situaties en tevens dat noodzakelijk onderhoud op de lange baan wordt geschoven, omdat er onvoldoende budget is.’’ 

Pilot 
In 2018 heeft de gemeente een pilot laten uitvoeren door een extern bureau naar circa 1% van de  civiele kunstwerken in Stichtse Vecht om grofmazig inzicht te krijgen in de onderhoudsstaat. Bij 2 van de 16 onderzochte objecten, de Plompbrug en de Schippersgracht, heeft dat tot beperkingen in het gebruik en tijdelijke maatregelen geleid.  Wethouder Jeroen Willem Klomps: “Het beeld dat uit de pilot is opgerezen is dat er een forse mate van achterstallig onderhoud is. Daarom hebben we het externe bureau gevraagd om een beheer- en beleidsplan op te stellen, dat ons in staat stelt om de boel op orde te brengen”.  

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES