Gemeente legt Minima- en schuldhulpverleningsbeleid 2021-2024 voor aan de raad

vrijdag 19 februari 2021 13.36 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 19 februari 2021 13.44 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Het college van B&W vraagt de gemeenteraad om in te stemmen met het Minima- en schuldhulpverleningsbeleid 2021-2024. In dit nieuwe plan staan doelstellingen en activiteiten die ervoor moeten zorgen dat alle inwoners van Stichtse Vecht mee kunnen doen, ongeacht hun inkomen. Financiële problemen moeten worden voorkomen en niet onnodig verergeren. (Archieffoto ter illustratie)

Reactie wethouder
Wethouder Maarten van Dijk, verantwoordelijk voor werk en inkomen: “We willen financiële hobbels voor onze inwoners zoveel mogelijk voorkomen en wegnemen waar mogelijk. Daarom ben ik blij dat dit nieuwe minima- en schuldhulpverleningsbeleid er is. Het geeft handen en voeten aan ons uitgangspunt om iedereen in onze gemeente mee te laten doen. We beschrijven hoe wij inwoners die het niet breed hebben, schulden hebben of in armoede leven, ondersteunen. We kiezen voor een aanpak waarbij we zo snel mogelijk stabiliteit en rust creëren. We investeren in voorlichting, preventie en het vroegtijdig signaleren van schulden, zodat financiële problemen niet onnodig verder oplopen. We vinden het ook belangrijk dat alle kinderen dezelfde kansen hebben om hun talenten te ontplooien, ongeacht het inkomen van hun ouders.” 

Samen in actie
De gemeente werkt samen met een groot aantal maatschappelijke organisaties en betrokken inwoners. Er bestaat veel saamhorigheid om te werken aan een Stichtse Vecht waarin inwoners centraal staan, bestaanszekerheid hebben en iedereen de kans krijgt om een eerlijk en fatsoenlijk bestaan op te bouwen. Zo wil de gemeente met het kindpakket ervoor zorgen dat ieder kind mee kan doen, bijvoorbeeld met sporten, schoolreisjes of zwemles, ook als hun ouders niet zo’n goed gevulde portemonnee hebben. Andere voorbeelden zijn de inzet van budgetmaatjes bij geldzorgen en –problemen. Of  het bieden van saneringskredieten, waardoor iemand met schulden nog met slechts één schuldeiser te maken heeft. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES