Rondom de Raad LIVE op 2 maart 2021

zaterdag 27 februari 2021 11.39 uur | laatst gewijzigd: zaterdag 27 februari 2021 11.46 uur | auteur: Robbert Oelp

Op dinsdag 2 maart vergadert de gemeenteraad van Stichtse Vecht digitaal.

Op de agenda staat het bestemmingsplan Zogweteringlaan. De raad heeft op 2 april 2019 besloten het ontwerpbestemmingsplan niet vast te stellen. Waarop de initiatiefnemers naar de rechtbank stapten. De Raad van State heeft de gemeenteraad opgedragen een nieuw besluit te nemen met een betere motivering.

Daarnaast buigt de raad zich over de kaders van ontwikkeling Haarrijnweg 5 in Maarssen. De gemeente wil hier nieuwbouwwoningen laten ontwikkelen.

Streekbelangen, Het Vechtse Verbond en Samen Stichtse Vecht bieden de raad een motie aan over het sportpark Breukelen. De motie roept op de locatie van het vrijkomende voetbalveld aan de Broekdijk Oost niet mee te nemen in een locatieonderzoek voor verhuizing van het Broeckland college. 

Het CDA bied de raad een motie aan die de gemeente oproept in contact te treden met de Provincie om zo snel mogelijk tijdelijke maatregelen te nemen die de verkeersveiligheid op de Provinciale weg N402 vergroot. 

Kijk dinsdag 2 maart vanaf circa 19.10 naar de kanalen van RTV Stichtse Vecht en volg de besluitvorming hierover live. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES