Gemeente wijst ontwikkelaar op voorwaarden nieuwbouw voormalige Kwik-Fit locatie

zondag 28 februari 2021 11.25 uur | laatst gewijzigd: zondag 28 februari 2021 11.34 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Onlangs stelde de PvdA vragen aan het college van B&W naar aanleiding van een artikel over de nieuwbouwplannen op de locatie van de voormalige Kwik-Fit garage. De PvdA stelde vraagtekens bij het nieuwbouwplan in relatie tot de door de raad afgegeven kader en randvoorwaarden. (Archieffoto ter illustratie).

Het college van B&W stelt dat het stedenbouwkundig en de gestelde randvoorwaarden leidend zijn voor de nieuwbouwplannen. Het college is dan ook van mening dat elke ontwikkelaar zich hier aan moet houden. De gemeente heeft de ontwikkelaar hier reeds op gewezen.

In het desbetreffende artikel wordt niet gerept over 30 % sociale huur. Een doorn in het oog van de partij. College van B&W in een reactie hierop: ‘Tot op heden heeft de ontwikkelaar alleen massastudies overlegd, zonder een beoogd woonprogramma. Op zeer korte termijn zal de ontwikkelaar samen met de gemeente naast de massastudies ook het woon/werkprogramma verder uitwerken.'

Plannen voomalige Kwik-Fit locatie
In Maarssen herontwikkelt projectontwikkelaar Bakkers Hommen de locatie van een voormalige KwikFit-garage. In combinatie met het eerder verkregen naastgelegen perceel verrijzen hier straks zo’n 500 nieuwbouwappartementen. Dankzij een financiering vanuit de Transformatiefaciliteit kunnen in deze ontwikkelfase meerdere woningbouwprojecten opgestart worden.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES