Provincie vraagt inwoners mee te denken over verkeersmaatregelen oversteek De Heul

maandag 01 maart 2021 19.19 uur | laatst gewijzigd: maandag 01 maart 2021 19.28 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

In maart gaat de Provincie via een bewonersbrief inwoners vragen mee te denken over mogelijke verkeersmaatregelen bij oversteek de Heul in Loenen aan de Vecht. Daarnaast zal op het gedeelte Slootdijk Noord tot de bebouwde kom grens (Randweg Loenen) bij het groot onderhoud in 2022 een snelheidsregime komen van 60km/u.

Huidige situatie
Provincie Utrecht: 'In 2015 zijn aanpassingen gedaan om de oversteek bij De Heul veiliger te maken. Er is toen een verhoogde geleider aangebracht zodat er een rustpunt kwam waar de overstekers veilig konden staan om de weg in twee fasen over te steken. Helaas heeft dit het ongeval niet voorkomen.' 

Maatregelen
In maart wordt aan de omgeving via een bewonersbrief gevraagd hoe zij denken over de huidige situatie en het aandragen van mogelijke maatregelen. In maart wordt er ook door de provincie gezamenlijk met vertegenwoordigers van de gemeente Stichtse Vecht gekeken naar mogelijke maatregelen. Provincie Utrecht: 'In april zullen we in gezamenlijk overleg met de gemeente Stichtse Vecht de aangedragen oplossingen van de omgeving bekijken. Dan kan een voorkeursmaatregel voor dit traject worden bepaald. Afhankelijk van de voorkeursmaatregel kan deze in het groot onderhoud worden meegenomen van 2022 (afhankelijk van mogelijk te doorlopen procedures) of als het kleine beheersmaatregelen betreft al in de tweede helft van 2021.'

Maximum snelheid naar beneden
De Provincie is voornemens de maximum snelheid te verlegen: 'Op het gedeelte Slootdijk Noord tot de bebouwde kom grens (Randweg Loenen) zal een snelheidsregime komen van 60km/u. Dit wordt bij het groot onderhoud in 2022 meegenomen, omdat de belijning/weginrichting gaat wijzigen.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES