Raad akkoord met kaders en randvoorwaarden nieuwbouwproject Haarrijnweg

woensdag 03 maart 2021 11.09 uur | laatst gewijzigd: woensdag 03 maart 2021 11.11 uur | auteur: Robbert Oelp

De gemeenteraad van Stichtse Vecht is tijdens de raadsvergadering van 2 maart 2021 akkoord gegaan met de kaders en randvoorwaarden van het nieuwbouwproject aan de Haarrijnweg 5 in Maarssenbroek.

Geschiedenis
Op perceel Haarrijnweg 5 in Maarssen was tot begin 2016 een dierenpension gevestigd. Woningcorporatie Portaal heeft van 2016 tot 2019 onderzocht of voor deze locatie een haalbaar plan met sociale huurwoningen kon worden gemaakt. Dat is niet gelukt. Gemeente Stichtse Vecht wil nu, opnieuw, samen met omwonenden, onderzoeken wat voor woonontwikkeling mogelijk is. 

Kaders en randvoorwaarden
Het gaat om maximaal 20 grondgebonden woningen.  30% van deze woningen zal bestemd zijn voor midden-huurwoningen, 30% voor sociale huurwoningen voor de doelgroep maatschappelijke opvang en beschermd wonen en 40% (maximaal 8 woningen) kan vrij worden ingevuld. 

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen
De PVV pleitte voor het gedeelte van de middenhuur en sociale huur voor de doelgroep maatschappelijke opvang en beschermd wonen te vervangen door 60 % sociale huurwoningen en refereerde aan de uitkomst van een enquete in de wijk. De raad kon zich hierin niet vinden. Met de vaststelling van de kaders gaat het college aan de slag met een budgetneutraal stedenbouwkundig ontwerp. Deze zal in een later stadium ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES