Raad duidelijk: ‘Zo snel mogelijk verkeersmaatregelen N402’

woensdag 03 maart 2021 12.00 uur | laatst gewijzigd: woensdag 03 maart 2021 12.08 uur | auteur: Robbert Oelp

Met het unaniem aannemen van de motie ‘Verkeersveiligheid N402’ kan de raad niet duidelijker zijn; er moet zo snel mogelijk (tijdelijke) maatregelen worden genomen om de verkeersveiligheid op de N402 te vergroten. (Archieffoto)

De motie op initiatief van het CDA en mede ingediend door het merendeel van de partijen in de raad, werd unaniem aangenomen. Het roept de wethouder op om op korte termijn in gesprek te gaan met de Provincie voor een gedegen onderzoek. Daarnaast wordt gevraagd - zo snel als mogelijk en desnoods tijdelijk - maatregelen te treffen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Wethouder Klomps (VVD) gaf in een reactie aan begin deze maand een gesprek te hebben met de gedeputeerde en in gesprek te gaan met de gebruikers van het sportpark.

Volgens partijen met connecties in de provincie heeft de situatie op de Provinciale weg de volledige aandacht van de provincie. Die gaf al eerder te kennen inwoners op te roepen ideeën aan te brengen en wees op het grootonderhoud in 2022. Uit het oogpunt van de raad is echter snelheid geboden en wordt verwacht dat op korte termijn maatregelen worden getroffen.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES