Besluitvorming gemeenteraadsvergadering 2 maart 2021

woensdag 03 maart 2021 14.09 uur | laatst gewijzigd: woensdag 03 maart 2021 14.43 uur | auteur: Robbert Oelp

Op dinsdag 2 maart jongstleden vergaderde de gemeenteraad van Stichtse Vecht digitaal en nam tijdens deze vergadering een aantal besluiten.

Inspreekrecht
Een groot aantal inwoners maakten gebruik van hun inspreekrecht onder andere over de plannen van verhuizing van het Broeckland College, de Breukelse tennisvereniging, het bestemmingsplan Zogwetering, de zorgen van horecaondernemers over de gemeentelijke belastingen en de Wet Openbaarheid van Bestuur. 

Vragenhalfuur leden van de raad
Fractievoorzitter Wim Ubaghs stelde inhoudelijke vragen over stemmen per brief voor 70 plussers tijdens de komende Tweede Kamerverkiezingen. Rob Roos van Streekbelangen stelde technische vragen over ruimtelijk integraal perspectief en over ruimtelijke economisch perspectief. Riëtte Habes van Samen Stichtse Vecht stelde vragen over de gemeentelijke belastingen voor horecaondernemers. 

Nieuw commissielid
Namens ChristenUnie-SGP werd de heer van Dijk benoemd als commissielied.

Plannen tennisvereniging en Broeckland college
De motie van Streekbelangen, Het Vechtse Verbond en Samen Stichtse Vecht over het sportpark Breukelen en de mogelijke verhuizing van het Broeckland College naar de wijk Broekland werd niet behandeld. De behandeling ervan werd verwezen naar de commissie.

Bestemmingsplan Zogweteringlaan
De raad ging wederom akkoord met het niet toestaan van woningbouw aan de Zogweteringlaan in Maarssen in kader van de ruimte voor ruimte regeling. De verwachting is dat college en initiatiefnemers in de toekomst een oplossing vinden op een alternatieve locatie. 

Geheimhouding coronacompensatie
De raad ging akkoord met geheimhouding voor wat betreft goedgekeurde aanvragen van de coronacompensatie. Wel gaat de wethouder verder onderzoek doen naar de juridische mogelijkheden van openbaring. 

Verkeersveiligheid N402
Een motie op initiatief van het CDA en mede ingediend door bijna alle partijen met als doel de verkeersveiligheid op korte termijn te verbeteren op de N402 werd unaniem aangenomen. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES