PvdA stelt vragen over wijkpark Maarssenbroek

donderdag 04 maart 2021 11.03 uur | laatst gewijzigd: donderdag 04 maart 2021 11.10 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

De PvdA ziet aan de ene kant het Maarssenbroekse wijkpark groeien en bloeien en aan de andere kant vervallen. Al geruime tijd is er vanuit inwoners de roep om verbetering en ontwikkeling. De PvdA pakt nu die politieke handschoen op en stelt vragen aan het college van B&W. (Foto RTV Stichtse Vecht)

PvdA: 'Recreëren in de buitenruimte is een groot goed, en goed voor de positieve gezondheid van onze inwoners. Het wijkpark in Maarssenbroek biedt daartoe prima gelegenheid. Zeker in de tijden van corona is het belang alleen maar toegenomen en ziet de fractie van de PvdA Stichtse Vecht dat er veel gebruik gemaakt wordt van het park. Ook zien wij dat er volop ontwikkelingen zijn in het park. Zo zijn er afgelopen jaar n.a.v. project gezonde buurten de ontdek- en beweegroute ontwikkeld, is de struintuin bij het MEC geopend, en zijn sporttoestellen geplaatst aan de zeshoek bij Valkenkamp.'

PvdA vervolgt: 'Van al deze nieuwe parkelementen wordt inmiddels door de inwoners volop gebruik gemaakt en hier zijn wij uiteraard zeer blij mee. Maar waar enerzijds het park groeit en bloeit, constateren wij anderzijds verval. Zo is het Superspeelspoor al geruime tijd afgesloten en niet bruikbaar voor onze inwoners. Het verwaarloosde Superspeelspoor, alsmede het braakliggende stuk land bij Zwanenkamp, doen ons inziens afbreuk aan de positieve ontwikkelingen elders in het park. Er komt van allerlei nieuws bij, terwijl het al bestaande Superspeelspoor niet meer onderhouden lijkt te worden en zo steeds slechter wordt. Naast de troosteloze aanblik die dat biedt, vinden wij het een gemis voor onze jeugd dat ze deze buitenspel-elementen niet kunnen gebruiken.' 

De PvdA wil meer duidelijkheid en vraagt concreet wat de plannen van het college zijn met het wikpark, Superspeelspoor en het leegstaande veld achter de wijk Zwanenkamp.  

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES