Monumentale kastanjeboom Maarssen-Dorp ziek

zondag 07 maart 2021 19.56 uur | laatst gewijzigd: zondag 07 maart 2021 20.06 uur | auteur: Robbert Oelp

De oude monumentale kastanjeboom op de hoek Harmonieweg / Bolensteinsestraat is ziek. Uit een controle is is gebleken dat de boom de kastanjebloedingsziekte heeft. Daarnaast is er de dikrandtonderzwam waargenomen. Beide infecties betekenen op den duur het einde van de boom.

Groot onderzoek
Dit jaar rond het tweede kwartaal vindt er groot technisch onderzoek plaats. Dit gebeurt door een boomspecialist. Deze specialist gaat de bomen nader onderzoeken met scans en bekijken hoe ver de aantasting ontwikkeld is in de boom. Dit gebeurt een keer per jaar, voor alle bomen in de gemeente die daarvoor in aanmerking komen. Ook de kastanjeboom aan de Harmonieweg wordt in dit onderzoek meegenomen.

Hoe lang kan de boom mee?
Gemeente Stichtse Vecht: 'De oude kastanjeboom is begonnen aan de aftakelingsfase van zijn leven. Dit betekent dat de boom gevoeliger is voor ziektes en gebreken. De boom zal niet al te lang meer veilig kunnen blijven staan. Zonder nader onderzoek is het voor ons niet duidelijk wat de voorspelde einddatum van de boom zal zijn.'

Gemeente Stichtse Vecht vervolgt: 'Een grote oude boom kan soms nog 10 jaar verder zonder voor problemen te zorgen, maar soms is het de eerstvolgende storm al dat hij om ligt. Een specialistisch onderzoek helpt ons beter inschatten wat de juiste keuze is. Op basis van dit onderzoek kunnen we bepalen of de herinrichting van het Harmonieplein een goed moment is om de boom te vervangen met oog op de voorspelde ‘einddatum’ of dat de boom nog een flink aantal jaar kan blijven staan? Conform de wens van omwonenden zal de boom zo lang mogelijk blijven staan als verantwoord is.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES