Gemeente biedt geen alternatieve huisvesting voor Islamitisch Centrum

vrijdag 26 maart 2021 12.35 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 26 maart 2021 12.57 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

In een reactie op een brief van het Islamitisch Centrum Stichtse Vecht laat het college van B&W weten dat het geen alternatief kan bieden voor de huisvesting van het Islamitisch Centrum: ‘Het is geen verantwoordelijkheid van gemeenten om inwoners, bedrijven of organisaties en / of huisvesting aan te bieden als een woning of pand niet meer beschikbaar is.’

De aanleiding van de brief is gelegen in de huuropzegging van het het huurcontract van ICSV op de Planetenbaan 100 in Maarssen. De gemeente heeft eerder gewezen op alternatieven: ‘In eerdere correspondentie met het ICSV heeft de gemeente meegedacht over alternatieve huisvesting waarbij de stichting onder meer is gevraagd om zich niet te beperken tot Stichtse Vecht maar om ook over de gemeentegrens heen te kijken zoals Lage Weide. Ook is de suggestie gedaan om contact te zoeken met bestaande accommodaties (zoals scholen) om te bezien of daar tijdelijk onderdak kan worden gevonden.’ 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES