Gemeentelijk experiment met versterking lokale democratie

zaterdag 03 april 2021 11.29 uur | laatst gewijzigd: zaterdag 03 april 2021 12.34 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

De raad gaat, in eerste instantie als experiment, in gesprek met 2 dorpsraden Nieuwer Ter Aa en Vreeland, om te horen hoe zij aankijken tegen meer zeggenschap in de wijk.

Meer betrokkenheid dorpen en wijken
Gemeente Stichtse Vecht: 'De vraagstukken van de mensen in de dorpen en wijken moet centraal staan. Daarnaast moeten zij meer worden betrokken en invloed hebben op politieke keuzes die gemaakt worden, want zij zijn het meest betrokken met de wijk. Als de dorpsraden hiervoor open staan is de volgende stap te bekijken hoe de gemeente dit kan faciliteren.'

Pioniersgroep voor vernieuwing
Uit de raad is een pioniersgroep ingesteld om te kijken hoe bestuurlijke vernieuwing in Stichtse Vecht vorm gegeven kan worden. De gesprekken worden gevoerd door een afvaardiging van de pioniersgroep.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de griffie. Dit kan door te bellen naar 346 25 42 00 of door een e-mail te sturen naar griffie@stichtsevecht.nl.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES