Gemeente gaat in pilotproject huisjesmelkers Maarssenbroek aanpakken

zaterdag 03 april 2021 11.50 uur | laatst gewijzigd: zaterdag 03 april 2021 13.00 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht heeft in het najaar van 2020 een extern bureau de opdracht gegeven om als een pilotproject de juridische handhaving van een 10-tal panden in Maarssenbroek aan te pakken. Het gaat hierbij om panden van meerdere huisjesmelkers.

Gemeente Stichtse Vecht: 'Overlast als gevolg van illegale kamerverhuur willen we krachtig oppakken. Meldingen van overlast en handhavingsverzoeken nemen we dan ook serieus en hebben wat het college betreft grote prioriteit. Het college beraadt zich op aanvullend beleid en acties om sneller en met effect op een zo kort mogelijke termijn illegale verhuur van woningen te voorkomen en te bestrijden. Ook hierover zal met inwoners nog nader van gedachten worden gewisseld. Naast de al lopende handhavingsverzoeken hebben we in het najaar 2020 een extern bureau de opdracht gegeven om als een pilotproject de juridische handhaving van een 10-tal panden in Maarssenbroek op te pakken.'

Vanwege de coronamaatregelen heeft het toezicht (de bezoeken en controles aan huis door toezichthouders) stilgelegen. Inmiddels worden de verschillende activiteiten uit hoofde van deze pilot weer opgepakt.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES