'Is de voorgestelde blauwe zone voor Maarssenbroek de meest geschikte oplossing ?

woensdag 07 april 2021 09.04 uur | laatst gewijzigd: woensdag 07 april 2021 10.08 uur | auteur: Robbert Oelp

Gemeenteraadslid Jos van Nieuwenhoven van de VVD heeft schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld over het voornemen van de gemeente een blauwe zone in te richting in Bisonspoor en de omliggende wijken. De partij plaatst vraagtekens bij het onlangs door de gemeente gepresenteerde onderzoek en plan. (Archieffoto ter illustratie)

Jos van Nieuwenhoven: 'De VVD constateert bij inwoners en in de media dat dit voornemen leidt tot veel vragen en onzekerheden.. Eén van de grote zorgen is of er straks voor een parkeerontheffing betaald moet gaan worden net zoals nu op de Scheendijk het geval is. Als dat het geval is, wordt een ontheffing om in de blauwe zone te kunnen parkeren toch een vorm van betaald parkeren en zoals u weet is de VVD geen voorstander van betaald parkeren.'

De partij vraagt zich daarnaast af of de voorgestelde blauwe zone de meest geschikte oplossing is voor het geschetste probleem. Ook de gekozen route van dit plan wekt verbazing op bij de partij: 'U heeft ervoor gekozen om dit plan eerst met inwoners te bespreken zonder dat u dit eerst heeft voorgelegd aan de Raad. De VVD vraagt zich af waarom u niet eerst de Raad heeft gepeild of dit plan voldoende draagvlak heeft.' De partij wil ook dat er eerst goed wordt gekeken naar alternatieve mogelijkheden om vervolgens de varianten te peilen bij de raad.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES