College stelt economische visie 2025 vast

woensdag 05 november 2014 09.47 uur | laatst gewijzigd: woensdag 05 november 2014 11.08 uur | auteur: Robbert Oelp

Een gezonde economische ontwikkeling. Gebiedskwaliteiten beter benutten. Groei van werkgelegenheid en bestedingen. Een voor ondernemers toegankelijke en faciliterende gemeentelijke organisatie. Dat zijn de belangrijkste pijlers van de Economische Visie 2025, die het college van B&W heeft vastgesteld. De visie geeft op hoofdlijnen richting aan het gemeentelijke economische ambitie voor de komende tien jaar. Definitieve besluitvorming over de economische visie vindt plaats in de werksessie naar verwachting op 2 december en op 16 december 2014 in de gemeenteraad.

De Economische Visie 2025 sluit aan op de langetermijnvisie van de gemeente, Focus op Morgen. De visie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van alle ondernemersverenigingen uit alle kernen van de gemeente.

De visie mikt op een gezonde balans tussen kansen voor economische ontwikkeling en behoud van waardevolle gebieden. De visie geeft concreet aan welke delen van de gemeente zich lenen voor intensievere ontwikkeling maar ook welke niet. Aanvullend wil de gemeente zich sterker ontwikkelen als partner in economische netwerken, in de regio, maar ook lokaal, bijvoorbeeld in de samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid. Na besluitvorming in de gemeenteraad, zal de visie de komende maanden in samenwerking met de vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen worden vertaald naar maatregelen in een uitvoeringsagenda.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES