zondag 3 juni 2018

Gerestaureerde grafsteen van het graf van Maria Dommer onthuld

Gezien de toestand waarin het graf van Maria Dommer zich bevond, hebben de Stichting Vrienden Heilig Hart Kerk en de Historische Kring Maarssen het initiatief genomen tot restauratie van de grafsteen van Maria Dommer. Zij speelde een belangrijke rol in de geschiedenis van Maarssen, met name op het terrein van de sociale zorg en het kerkelijk leven. Het Woon-zorgcentrum Maria Dommer en de Heilig Hart Kerk zijn te beschouwen als delen van haar nalatenschap. Afgelopen zaterdag werd de gerestaureerde grafsteen onthuld.