woensdag 29 januari 2020

Extra vergaderronde voor plannen Planetenbaan en Het Kwadrant

Op de agenda van de raad van 28 januari stond het onderwerp Stedenbouwkundig kader en randvoorwaarden Planetenbaan en Het Kwadrant in Maarssenbroek. Een grootschalig plan waarbij kantoor- en bedrijfspanden naar woningen worden getransformeerd. Bij de bespreking in de raad waren er te grote verschillen tussen partijen. Een deel van de partijen wil doorpakken en voor andere partijen zijn er nog te veel open eindjes. Verdere behandeling zal eerst in een commissievergadering plaatsvinden. De gemeenteraad vindt in meerderheid het plan nog niet besluitrijp.