donderdag 2 maart

Rondom de Raad LIVE op 7 maart 2023

Op dinsdag 7 maart staat er een raadsvergadering op de politieke agenda van de gemeente Stichtse Vecht. In deze vergadering gaan gemeenteraadsleden met elkaar in debat over de aanpassing van de algemene verklaring van geen bedenkingen om tijdelijke woningbouw op sportpark de Heul in Loenen mogelijk te maken. Daarnaast bespreken raadsleden de gewenste zienswijze op de regionale veiligheidsstrategie 2023 tot en met 2026. Op initiatief van de VVD wordt een motie ingediend en gesteund door een groot aantal partijen om het college B&W richting te geven voor gesprekken met TIM Stichtse Vecht. Dit vanwege de extra miljoenen die nodig zijn om de continuïteit van benodigde zorg voor inwoners te borgen. Kijk dinsdag 7 maart van 19.10 over naar Rondom de Raad op de kanalen van RTV Stichtse Vecht.