Eigen bijdrage GroenLinks Stichtse Vecht: De verandering begint hier!

Voor de verkiezingen in 2014 zeiden veel partijen dat ze duurzaam waren. Dat kan best kloppen, maar in de praktijk is gebleken dat eigenlijk geen enkele partij prioriteit gaf aan duurzaamheid. Altijd was iets anders belangrijker. De fractie van GroenLinks heeft zich dus stevig ingezet om te zorgen voor een duurzaam en schoon Stichtse Vecht.

Neem "nul op de meter" woningen.

Meerdere keren hebben we de discussie aangezwengeld over “nul op de meter” woningen. De ene partij vond dat milieuterrorisme, de andere wel heel erg vooruitstrevend, een derde vond het gewoon onzin. Maar Nederland is het Albanië van Europa als het om duurzaamheid gaat! 

We komen hierdoor op achterstand, ook in onze welvaart. Door een informatieve raadsbijeenkomst te organiseren werd duidelijk hoeveel nul-op-de-meter woningen opleveren voor onze inwoners in hun portemonnee en voor de leefomstandigheden. Vanaf dat moment stonden andere partijen meer open voor duurzaamheid. Er was meer bekendheid met het onderwerp, veel vooroordelen waren weggenomen. Dat heeft ook een rol gespeeld bij de ontwikkeling van Bisonspoor. Een motie voor het onderzoeken van de mogelijkheid voor NOM-woningen in het nieuwbouwplan Bisonspoor werd mede daardoor gehaald. Inmiddels worden NOM-woningen gebouwd op Bisonspoor. 


Het programma-akkoord dat in 2014 was afgesloten bevatte slechts spaarzame duurzame doelen: onderzoeken of er een Duurzaamheidshuis kon komen, in discussie over de keuze rondom afvalscheidingsstations en het continueren van het terughoudende beleid voor de plaatsing van windturbines. 

Toen we eind 2015 werden uitgenodigd om te praten over collegedeelname hebben we besloten hierover niet te onderhandelen. We vonden het beter om te kijken wat we konden bereiken vanuit het college. We hadden immers nog twee jaar te gaan. In de voorjaarsnota heb ik laten opnemen dat Stichtse Vecht in 2030 energieneutraal moest worden. Dat zie ik als een groot succes. Dat is de eerste serieuze stap naar een schone economie. In 2017 is berekend welke maatregelen de gemeente hiervoor moet nemen. Dat zijn er veel, en daar horen windmolens zeker bij. Het gaat niet alleen om de maatregelen. De gemeente moet de regels stellen, maar zeker ook bedrijven en burgers stimuleren om mee te doen. 

Gezamenlijk als buurt windenergie of zonne-energie inkopen is daar een voorbeeld van. Het wordt hard werken, maar ik weet zeker dat we dat halen. Zeker nu langzamerhand steeds duidelijk wordt hoe belangrijk duurzaamheid is voor ons en voor onze kinderen. 

GroenLinks heeft door de jaren heen steeds een eerlijke, duurzame en sociale politiek gevoerd. We hopen dit de komende 4 jaar te blijven doen, er moet nog heel veel gebeuren.  Er moet nog veel meer veranderen, en daar hebben mensen zelf invloed op. 


Doe mee, en ga met ons mee verder! 

 


Meer nieuws