Brief burgemeester Witteman aan inwoners Stichtse Vecht

In onderstaande brief laat burgemeester Marc Witteman de inwoners van Stichtse Vecht weten dat hij zijn functie als burgemeester zal blijven uitoefenen totdat een waarnemend burgemeester kan starten. Door steeds meer gebruik van pijnstillers vreest Witteman dat het zijn scherpte van denken zal gaan beïnvloeden. Witteman heeft de Commissaris van de Koning laten weten dat hij zich binnenkort zal moeten ziek melden.

Beste inwoners van Stichtse Vecht

Het afgelopen jaar heb ik u op verschillende manieren geïnformeerd over het verloop van mijn ziekte. Daardoor weten velen dat ik kanker heb en niet meer kan genezen. Eind april heb ik u verteld dat de uitzaaiïngen in mijn lichaam flink toegenomen waren. De conclusie was toen dat ik na eerdere chemotherapie, ook moest stoppen met immunotherapie. Sinds die tijd weet ik ook dat een nieuw type behandeling die mijn ziekte verder zou kunnen vertragen, voor mij niet meer beschikbaar is. De extra tijd die ik door mijn behandeling heb gekregen, begint nu op te raken.

Langzaam sloopt de ziekte mijn lichaam en daar heb ik toenemend veel last van. Ook gebruik ik steeds meer pijnstillers, die mogelijk de scherpte van mijn denken zouden kunnen gaan beïnvloeden. Door dit alles zou er in de komende periode een situatie kunnen ontstaan waarin ik misschien niet meer kan functioneren op een manier zoals ik wil, en vooral : die goed is voor Stichtse Vecht. Dat moment wil ik voor zijn. Het belang van Stichtse Vecht heeft voor mij steeds voorop gestaan en staat dat dus nu ook. Mijn opvatting en werkwijze is: wat ik doe, doe ik goed. Dat heb ik aangegeven bij mijn installatie als burgemeester drie en een half jaar geleden en ook tijdens mijn ziekteperiode is dit steeds mijn leidraad geweest. 

Door dit alles heb ik de Commissaris van de Koning van de provincie Utrecht laten weten dat ik mij binnenkort moet gaan ziekmelden. De Commissaris van de Koning respecteert mijn besluit, en heeft aangegeven dat hij voornemens is een waarnemend burgemeester te benoemen. Hij zal hierover op korte termijn met de fractievoorzitters uit de raad in gesprek gaan. 

Ik verwacht dat het zoeken naar een waarnemend burgemeester enkele weken zal kunnen duren. Zelf vind ik het belangrijk om mijn kennis en ervaring met een ewaarnemend burgemeester te kunnen delen en hem of haar een zogenaamde 'warme' overdracht te bieden. Met de Commissaris van de Koning heb ik afgesproken dat ik mijn functie blijf uitoefenen tot een waarnemer kan starten. Ik hoop u als inwoners van Stichtse Vecht de komende tijd dus nog te ontmoeten. 

Ik ben erg dankbaar voor alle steun en betrokkenheid die ik van de inwoners van Stichtse Vecht tijdens mijn ziekte periode al heb mogen ontvangen. Daarbij wist ik mij ook steeds verzekerd van de steun en het vertrouwen van de gemeenteraad en van het college van B&W. Al die steun en het prachtige vak van burgemeester hebben mij de energie gegeven om zo lang mogelijk mijn functie te blijven uitoefenen. Het besluit om daarmee binnenkort te stoppen, valt mij zwaar. 

W. G.

Marc Witteman