Dorpskerk Maarssen trekt in één weekend ruim 500 bezoekers

Nieuwe speurtochten, orgelconcerten, kunstwerken, oude munten en oliebollen verbinden jong en oud. Dat de Dorpskerk Maarssen (Kerkweg 19) al bijna 500 jaar verbindt, bleek ook tijdens het recente Open Monumentenweekend met het thema: "In Europa".

Totaal hebben zo’n 500 mensen de Dorpskerk bezocht. Zaterdag 8 september 2018 bezochten ruim 200 mensen de Dorpskerk, bijna een verdubbeling t.o.v. 2017. De twee nieuwe speurtochten (gemaakt door de cie. Open Monumentendag met dank aan Florentine Maasland die in Antwerpen Immaterieel Erfgoed heeft gestudeerd) trokken dit jaar veel kinderen en zelfs buitenlandse studenten.

Ook de ambachtelijke "Dorpskerk oliebollen", taxeren oude munten/sieraden, aquarellen van Lutgers/gravures van Stopendael en de "Roemenië" beamer presentatie trokken (nieuwe) bezoekers. Orgelliefhebbers kwamen dit jaar aan hun trekken met drie orgelconcerten (waarvan één met trompet) "door de Europese eeuwen heen" op het Meere orgel en volksliederen op het Koororgel in het koor van de kerk.

Opvallend veel belangstellenden kwamen dit jaar niet alleen uit Maarssen(broek), maar ook uit het gehele land o.a. Barneveld, Den Haag, Gouda, Hendrik-Ido-Ambacht, Rotterdam, Tholen, Vlissingen en Zoetermeer. Bezoekers kwamen bijvoorbeeld kijken naar de kerk waar hun overgrootouders jaren geleden zijn getrouwd of waar hun grootvader predikant is geweest.

Om 13:00 uur vond bij het "Hof van de kerk" een graflegging plaats. De 100e bezoeker, dhr. Wietsma uit Maarssenbroek, kreeg een zak ambachtelijke “Dorpskerk oliebollen” cadeau. Bij de 200e bezoeker waren de oliebollen helaas geheel op.

De opbrengst van de oliebollenactie bedroeg netto 557,-- euro en is geheel bestemd voor het behoud van de Dorpskerk. Dit jaar werden voor het eerst tijdens Open Monumentendag oliebollen verkocht: een nieuwe traditie?

Kerkdiensten in teken van Open Monumentendag
Zondag 9 september 2018 zijn nog eens zo’n 300 bezoekers naar twee goed bezochte kerkdiensten, die in het teken van Open Monumentenweekend, stonden geweest. Om 10:00 uur een dienst van wijkgemeente Ontmoetingskerk en om 18:30 uur een dienst van wijkgemeente Ichthus met muziekgroep Gideon.

Diverse bezoekers die de dag ervoor de Dorpskerk hadden bezocht kwamen ook de dag erna, zoals iedere zondag of waren na tijden weer eens een keer aanwezig tijdens een dienst. Ook diverse "Sponsors Dorpskerk" hebben de Dorpskerk bezocht.

Vrijwilligers wijkgemeenten PGM en “Sponsors Dorpskerk” Open Monumentenweekend trok landelijk met 5000 monumenten ruim 1 miljoen bezoekers oftewel gemiddeld zo’n 200 bezoekers per monument.

Het Open Monumentenweekend Dorpskerk is mede mogelijk gemaakt door de ca. 40 vrijwilligers van wijkgemeenten De Ark, Ichthus en Ontmoetingskerk van de Protestantse Gemeente Maarssen (PGM) en anderen die van tevoren of op de zaterdag zelf een paar uurtjes of de gehele dag hebben meegewerkt. Daarnaast hebben "Dorpskerk sponsors" voor bloemen, cake, Schulp Vruchtensap, pennen, Wilhelmina pepermunt, aquarellen/gravures en oude munten gezorgd. Samen werken loont!

Zie voor foto’s de website van de Dorpskerk Campus www.dorpskerkmaarssen.nl