Dalende lijn criminaliteitscijfers Stichtse Vecht

Uit de criminaliteitscijfers van de politie over het eerste halfjaar 2015 blijkt dat Stichtse Vecht een veilige gemeente is. Het totaal aantal misdrijven daalde met 8% ten opzichte van dezelfde periode in 2014. Burgemeester Marc Witteman hierover: “Op veel fronten zijn de cijfers gedaald. Opvallend is de daling van het aantal fietsendiefstallen met 40% terwijl regionaal er sprake is van een stijging van 12%. De inzet van gezamenlijk preventieve acties rondom station Breukelen en Maarssen heeft gezorgd voor deze forse daling.”

Winkeldiefstallen en woninginbraken
Het aantal winkeldiefstallen is ten opzichte van vorig jaar verdubbeld. Volgens Witteman is deze stijging te verklaren door de hogere aangiftebereidheid van ondernemers. “Door een initiatief van Detailhandel Nederland is het meestal mogelijk de kosten van diefstal op de verdachte te verhalen.”, aldus de burgemeester.  De aanpak woninginbraken werpt nog steeds zijn vruchten af. In het eerste half jaar van 2015 zijn de aantallen (pogingen en geslaagd) met 14% afgenomen. “De waakzaamheid op dit thema blijft ook de komende tijd een prioriteit. Politie en inwoners werken hierop intensief samen. Dat is een goede zaak”, aldus Witteman. 


Zakkenrollen
Het aantal registraties van zakkenrollen en bedrijfsinbraken in Stichtse Vecht is in de eerste zes maanden ook fors afgenomen, respectievelijk met 48% en 64%. Volgens Witteman heeft bij beide delicten de zichtbare aanwezigheid door zowel Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s), studenten van de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid Politie (HTV-P) en de politie bijgedragen aan de afname van de aantallen zakkenrollen en bedrijfsinbraken.

Vernielingen
Het aantal vernielingen is met 41% toegenomen en hebben volgens Witteman de volle aandacht. De vernielingen hebben vooral plaatsgevonden op bepaalde hotspots (Loenen, Maarssen Centrum-Zuid en Maarssenbroek) waar ook de jeugdgroepen zich ophouden die overlast veroorzaken. Witteman: “We investeren in de aanpak van overlastgevende jeugdgroepen. We kiezen voor een integrale aanpak gericht op de groep, het domein en het individu. Politie, gemeente en jongerenwerk zijn het gesprek aangegaan met deze jongeren.”

Integraal veiligheidsplan
Gemeente Stichtse Vecht gaat de informatie uit de criminaliteitscijfers gebruiken voor het op te stellen Integraal Veiligheidsplan 2015-2018. Verder past zij deze informatie toe bij het nemen van maatregelen om de leef- en woonomgeving in Stichtse Vecht te verbeteren.


Meer nieuws