Eigen bijdrage Maarssen 2000: Waar blijven de schermen voor parkeergarage Bisonspoor

In oktober 2018 is Maarssen 2000 in gesprek geweest met Friso de Jong van Winter Trust. In dit gesprek werd gesproken over de bekleding rond de parkeergarage. Friso de Jong gaf toen aan dat de beoogde schermen niet goed bleken te zijn maar er een alternatief was gevonden. Deze schermen worden uiterlijk maart 2019 gemonteerd, aldus de Jong in oktober 2018. Inmiddels is het begin mei 2019 en zijn de alternatieven blijkbaar gevonden in de mega doeken met reclametekst: 'Waar blijft nou die beloofde bekleding zoals u zo graag toont in uw prachtige power-point presentaties? Hoe serieus kunnen wij Winter Trust dan nemen als het om al die andere toezeggingen gaat?'