Succesvolle raadsconferentie moet leiden tot nieuwe woonvisie


Op initiatief van Maarssen 2000, PvdA, GroenLinks en CDA werd er woensdag 7 november een raadsconferentie ‘Sociale woningbouw’ georganiseerd. Doelstelling: versneld terugdringen van de wachtlijsten en input geven voor de woonvisie die voor het jaar 2019 op de agenda komt te staan.

De inspirerende sessie leidde tot informatieoverdracht, kennisoverdracht en mogelijkheden om het probleem van de enorme wachttijden op de sociale woningmarkt in Stichtse Vecht te herstellen. Eén van de belangrijkste oplossingen is een stevige gemeentelijke eis bij nieuwbouwplannen: 30 % verplicht sociale huur. Het huidige standpunt is 30% sociale huur of sociale koop. Dat dit standpunt in de praktijk niet altijd blijkt te werken, bleek wel uit de situatie rondom het voormalige CSV terrein in Vreeland. Naast de eisen rondom sociale huur kan een actieve gemeente, beschikbaar stellen van goedkope gronden aan woningcorporaties en actief grondbeleid pijlers zijn van het nieuw te vormen beleid. Alom werd tevreden teruggeblikt op de gehouden raadsconferentie. De input wordt meegenomen in de nieuw te vormen woonvisie. Die zal in 2019 op de politieke agenda komen te staan.