Gemeente stopt met kerstbomenloterij voor kinderen

Het college van B&W heeft besloten om in januari 2019 nog voor een laatste keer de kerstbomeninzameling te doen met een kerstboomloterij voor kinderen. De gemeente wil de jaarlijkse kerstboominzameling efficiënter en duurzamer organiseren. Afvalinzamelaar SUEZ gaat voortaan de kerstbomen 'huis aan huis' inzamelen. Daar wordt in 2019 al mee gestart.