MeyerBergman Erfgoed en gemeente Stichtse Vecht ondertekenen intentieovereenkomst

MeyerBergman Erfgoed en gemeente Stichtse Vecht hebben vandaag een intentieovereenkomst ondertekend voor de verdere ontwikkeling van Buitenplaats Doornburgh in Maarssen-Dorp. Daarmee komt de herontwikkeling van deze buitenplaats aan de Vecht weer een stap dichterbij. De intentieverklaring betreft afspraken om te komen tot renovatie, herontwikkeling en nieuwbouw van andere gebouwen op de buitenplaats.

Dit najaar heeft eigenaar MeyerBergman Erfgoed, Buitenplaats Doornburgh opengesteld voor het publiek en is naast culturele programmering in de voormalige priorij, ook restaurant DeZusters geopend. Daarmee is een begin gemaakt met de transitie die de buitenplaats de komende jaren zal ondergaan.

In navolging van de op 13 juni jl. gehouden informatieavond voor geïnteresseerden, zal MeyerBergman Erfgoed in het nieuwe jaar nadere gesprekken voeren met betrokkenen en belanghebbenden in de omgeving en zullen de plannen verder worden uitontwikkeld. Dit moet leiden tot een ontwikkelingskader dat ter besluitvorming wordt voorgelegd aan het college van burgemeesters en wethouders.

De ambitie is om, met respect voor en behoud van de historische waarden, Doornburgh te transformeren tot een buitenplaats voor kunst en wetenschap en nieuwe functies toe te voegen zodat de buitenplaats ook in de toekomst als aantrekkelijk en betekenisvol onderdeel van Maarssen kan functioneren.

Frank van Liempdt (wethouder Economie, Cultuur en Leefomgeving): “Er ligt een prachtige ambitie voor de herontwikkeling van Doornburgh. Bij de uitwerking van de plannen vormen verkeer en parkeren uiteraard belangrijke aandachtspunten. We zijn content dat de eigenaar zelf, in het licht van de nieuwe Omgevingswet, in het nieuwe jaar in overleg zal gaan met belanghebbenden en betrokkenen.”

Ton Meijer (eigenaar MeyerBergman Erfgoed): “Sinds de openstelling van Doornburgh hebben wij al veel Maarssenaren mogen ontvangen en veel positieve reacties gekregen. We geloven dan ook dat wij met ons plan deze unieke buitenplaats een duurzame, nieuwe bestemming kunnen geven die van waarde is voor Maarssen en haar inwoners.”


Meer nieuws